HÍREK

  1. július 18.

Az IKARUS Egyedi Autóbusz Gyártó Kft. „cs.a.” (székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 45., cégjegyzékszám: 01-09-866564, adószám: 13658139-2-42) ezúton is értesíti a társaság hitelezőit, hogy a társaság kérelmére a Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.9/2018/9. számú végzésével elrendelte a cég csődeljárását.

A közzététel időpontja, amely egyben a csődeljárás kezdő időpontja: 2018. július 13.

A hitelezők fennálló követeléseiket a végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 8 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, a nyilvántartásba vételi díj egyidejű megfizetése mellett. Kérjük, hogy a követelésüket megalapozó okiratokat szíveskedjenek a hitelezői igénybejelentésükhöz csatolni. A fenti határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

A nyilvántartásba vételi díjat (amely a követelés 1%-a , de legalább 5.000.-Ft, és legfeljebb 100.000.-Ft) a hitelezőnek a vagyonfelügyelő Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (címe: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.) 10032000-00329895-00000062 számú számlájára kell teljesíteni. Kérjük, hogy közleményként szíveskedjenek megjelölni az IKARUS Egyedi Kft. „cs.a.”-t.

IKARUS Egyedi Kft. „cs.a.”

logo